Program

Master of Systematic Theology (One Year)

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i systematisk teologi, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå.

Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on September 14, 2010.