Program

Leadership in a Changing Church

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller kandidatexamen som ingår i diakonutbildning eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Arbetslivserfarenhet inom kyrka eller närstående organisation i minst två år på minst halvtid.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 19, 2018.