Course

One World or Two? Challenges and Presuppositions of Biblical Theology

The course literature may be subject to revision.

Christopher, Bryan, 2013. Listening to the Bible: The Art of Faithful Biblical Interpretation. New York: Oxford University Press (133 s). Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på EHS.

Dunn, James D. G. 2009. New Testament Theology: An Introduction. Nashville, TN: Abingdon Press (210 s).

Mead, J. K., 2007. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302 s).

Perdue, L. G. & Morgan, R. & Summer, B. D. (red.), 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon Press (337 s).

Diverse artiklar.


Literature last revised on April 22, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Åke Viberg

Docent, Senior lecturer

ake.viberg@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 21, 2010.

Last revised on February 22, 2017.