Course

Faith and Totalitarianism – Church in Nazi-Germany and the Soviet Union

The course literature may be subject to revision.

Arendt, Hanna, 2016. Totalitarismens ursprung. Göteborg: Daidalos. S. 405-598. (193 sid.)

Bergen, Doris L., 1996. Twisted Cross: The German Christian Movement in the Third Reich. Chapel Hill: University of North Carolina Press. S. 1-230 (230 sid.) Finns som e-bok via EbscoHost

Bodin, Per-Arne 1993. ”Ur djupen ropar jag”: kyrka och teologi i 1900-talets Ryssland. Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala. S. 41-69, 77-84, 95-113 (52 sid.) [Tillgänglig på kurshemsida med författarens tillstånd]

Bonhoeffer, Dietrich, 2006. Motstånd och underkastelse: brev och anteckningar från fängelset. övers. Janne Carlsson, Stockholm: Cordia. (247 sid.)

Dobson, Miriam och Ziemann, Benjamin (red.), 2009. Reading Primary Sources: The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history. London: Routledge. S. 21-36, 57-73, 175-191 (46 sid.)

Kälvemark, Torsten, 2018. Katedralen som sprängdes: den ryska kyrkans martyrium 1918-1938. Skellefteå: Artos & Norma. (182 sid.)

Ryrie, Alec, 2017. Protestants: The Radicals Who Made the Modern World. London: William Collins. S. 238-264 (26 sid. e-bok)

Solzjenitsyn, Aleksandr, 2009. En dag i Ivan Denisovitj liv. Stockholm: Bonniers förlag. (ca. 85 sid)

Wurmbrand, Sabina, 1970. Mitt möte med kommunismen. Stockholm: Gummesson. (219 sid)/ 2013. The Pastor’s Wife. Bartlesville: VOM Books (7:e utg.) eller ngn tidigare utgåva
eller
Wurmbrand, Richard, 2005. Torterad för Kristi skull. Örebro: Evangeliipress. (122 sid)/2017. Tortured for Christ. 50th anniversary ed. Colorado Springs: David C. Cook. (eller ngn tidigare utgåva).


Literature last revised on March 25, 2020.

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Joseph Sverker

Teol. dr, Senior lecturer, Head of subject

08-564 357 10

joseph.sverker@ehs.se

Grades

A = Excellent, B = Very good, C = Good, D = Satisfactory, E = Sufficient, Fx = Insufficient, F = Insufficient

Examination Format

  • Papers
  • Seminars
  • Take-home examination

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning med obligatoriska fysiska träffar.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Established by Subject Representative College at Enskilda Högskolan Stockholm on December 18, 2019.