84

Genesis. OT Readings, Hebrew

The course literature may be subject to revision.

Språkliga hjälpmedel

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 (1963). Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Litteratur

Campbell, Antony F. Genesis Beyond Sources: A New Approach. Hindmarsh: ATF Theology, 2018 (324 s).

Pentateuch, Hexateuch, or Enneateuch: Identifying Literary Works in Genesis through Kings. Thomas Dozeman et al (red). Atlanta: SBL Press, 2011. (313 s).

The Oxford Handbook of Biblical Narratives. Danna Nolan Fewell (red). Oxford University Press: Oxford, 2016. (250 sid i urval).

The schedule is available at the latest one month before the course starts. We do not recommend that you print the schedule as some changes may happen.

Open the Schedule

Josef Forsling

Teol. dr, senior lecturer

josef.forsling@ehs.se

Grades

Examination Format

  • 72
  • 77
  • 80

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelhebreiska på fördjupningsnivå eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.


Established by 129 on February 22, 2017.