Studia Theologica Holmiensia

STUDIA THEOLOGICA HOLMIENSIA (issn:1401-1557)

1Göran Gunner, När tiden tar slut. Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel. 1996.
2Runar Eldebo, Den ensamma tron. En studie i Frank Mangs predikan.1997.
3Åke Jonsson, Skapelseteologi, En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans texter. 1999.
4Rune W Dahlén, Med bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917–1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen. 1999.
5Göran Gunner & Sia Spiliopoulou Åkermark (red.), Mänskliga rättigheter. Aktuella forskningsfrågor. 2001.
6Valborg Lindgärde & Åke Viberg (red.), Drabbad. Texter om kallelse och helhjärtat engagemang. 2002.
7Diana Amnéus & Göran Gunner (red.), Mänskliga rättigheter – från forskningens frontlinjer. 2003.
8Elena Namli, Och på en enda kyrka: Ortodox ekumenik i ekumenisk dialog. 2003.
9MarieAnne Ekedahl & Björn Wiedel (red.), Mötet med den splittrade människan – själavård i postmodern tid. 2004.
10Rune W Dahlén & Valborg Lindgärde (red.), En historia berättas – om missionsförbundare. 2004.
11Göran Gunner & Sven Halvardson (red.), Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i Sverige. 2005.
12Göran Gunner & Anders Mellbourn (red.), Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. 2005.
13Sven Halvardson & Göran Gunner, Vart tar väckelsens folk vägen? En studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. 2006.
14Lars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist (red.), Spår av Gud. En vänbok till Valborg Lindgärde. 2006.
15Hans Andreasson (red.), Liv och rörelse. Svenska Missionskyrkans historia och identitet. 2007.
16Åke Viberg, Prophets in action. An analysis of prophetic symbolic acts in the Old Testament. 2007.
17Rune W Dahlén, Runar Eldebo, Owe Kennerberg, Församling i rörelse – om församlingsutveckling i västra Värmland. 2008.
18Thomas Kazen, Issues of Impurity in Early Judaism. 2010.
19aThomas Kazen, Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach. 2011.
19bSven Halvardson, Kanske alla har rätt – eller fel. Religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer. 2012.
20Kjell-Åke Nordquist (red.), Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. 2013.
22Forsling, Josef, Composite Artistry in the Book of Numbers. A Study in Biblical Narrative Conventions. 2013.
23aSune Fahlgren, Vatten är tjockare än blodEn baptistisk kulturhistoria. 2015.
23bUlla Lind, Kallelse och gärning i Kongokyrkan CEC. 2015.
24Jørgen Thaarup, Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig. 2015.
25Caroline Gustavsson, Delaktighetens krisGudstjänstens pedagogiska utmaning. 2016.
27Rune W Dahlén, Ulf Hållmarker, Lennart Molin, Missionsskolan Lidingö. 2016.
28Jørgen Thaarup, Med venner i lys vi tale. John Wesleys og NFS Grundtvigs konvergerende teologier. 2016
29Hans Andreasson, Identitet och gestaltning. Väckelseforskning i akademi och kyrka. 2018.
30Thomas Kazen, Smuts, skam, status: perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken. 2018 
31Sune Fahlgren (red.), Uppdrag Pastor. Teologi och praktik. 2019.
32Sune Fahlgren (red.), Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. 2019.
33Susanne Wigorts Yngvesson & Charlotte Wells (red.), Trolösa: Speglingar av Luther i Bergman och Bergman i Luther. 2021.
34Thomas Kazen och Susanne Wigorts Yngvesson (red.), Öppna vyer – lång sikt. Festskrift till Owe Kennerberg. 2021
35Moral infringement and Repair in Antiquity
Supplement 1: Emotions and Hierarchies
36Moral infringement and Repair in Antiquity
Supplement 2: Group Dynamics
37Moral infringement and Repair in Antiquity
Supplement 3: Forgiveness
OBS numrering som inte är helt löpande.