Fredag 15 november 2019

 

Högskolan för mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan Stockholm medverkar i Mänskliga rättighetsdagarna 2019.

Plats: Linköping Konsert & kongress
www.mrdagarna.nu

Mänskliga rättighetsdagarna 2019

 

Välkommen att besöka Enskilda Högskolans seminarier på MR-dagarna!


71. Hälsosamt klimat?

Fredag 15/11 13:00 - 14:00, Duetten
Moderator: Anna Lindman
Paneldeltagare: Magnus Hagevi, Maria Ojala, Susanne Wigorts Yngvesson
Arrangörer: Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

Begrepp som flygskam, klimatavtryck och klimatångest är exempel på att klimathotet påverkar våra relationer och förväntningar även på det individuella planet. Fler, bättre och längre liv ger större klimatavtryck – som i sin tur hotar rätten till hälsa. Hur ska samhället kunna hantera sådana till synes olösliga dilemman? Är skammen kring klimatfrågor ohälsosamt för individer och samhällen? Eller är den nödvändig för rätten till hälsa på lång sikt?

https://invitepeople.com/public/seminars/14118

 

79. Om religion, andlig vård och existentiell hälsa

Fredag 15/11 14:30 - 16:00, Operetten
Moderator: Anna Lindman
Paneldeltagare: Cecilia Melder, Eivor Blomqvist, Ola Sigurdson, Smajo Sahat
Arrangörer: Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus?

https://invitepeople.com/public/seminars/14117