Måndag 19 oktober 2020

 


Philosophers, monks and artists: some characteristics of Eastern Christian Studies, 
a public online lecture by Professor Samuel Rubensson

On Monday, 19th October, Professor Samuel Rubenson will give the third lecture in Sankt Ignatios College, Stockholm School of Theology new public access lecture series. In his lecture “Philosophers, monks and artists: some characteristics of Eastern Christian Studies” Professor Rubenson will explore what we have to learn from the emphasis of the Eastern Christian Tradition on theology as the art of living well, rather than as mere intellectual enquiry, an emphasis lost with the development of the universities. The lecture begins at 13.30 CET.

These lectures are compulsory for Pastoral-pedagogical and Religious Educator program students and optional for all other students. Students participating in the lecture online will be able to find the link to the lecture in their Canvas email on October 19, 30 minutes before the lecture begins. 

If you would like to watch the lecture on October 19 live online, please fill in the form below and send it back to us with your email address. We will send a Zoom link to you 30 minutes before the lecture begins.

https://docs.google.com/forms/d/1XyeJ7dRPB0bABo-aKLzz28mF1O7vVV3XaPpapoiPDmc/edit

We’ll do our best to make the lectures available to the public online. We intend to film the lectures.

We hope through this lecture series to widen the public appreciation and understanding of Eastern Christian studies and to show something of the variety and dynamism of the teaching and research conducted here. In particular we hope that these talks will inspire interest in those who have perhaps been thinking about studying the Christian tradition, particularly from an Orthodox perspective. We look forward to seeing you there.

Here is the full program:

 • October 1, 1PM-2:30PM, International Relations and Ecumenism, Professor Cyril Hovorun
 • October 15, 1PM-2:30PM, Religion, Art, and Democracy, Professor Davor Džalto
 • October 19, 1:30PM-2:30PM, Eastern Christian Studies, Professor Samuel Rubenson
 • October 29, 1PM-2:30PM, Biblical Studies, Dr Miriam L Hjälm
 • November 5, 1PM-2:30PM, Patristic Studies, Dr Youhanna N Youssef
 • November 19, 1PM-2:30PM, Liturgical Studies, Dr Grant White
 • December 3, 1PM-2:30PM, Ecclesiological Studies, Dr Michael Hjälm

 ---------------------------

 

In Swedish:

Professor Samuel Rubenson | Philosophers, monks and artists: some characteristics of Eastern Christian Studies | en öppen föreläsning

Måndagen den 19 oktober håller professor Samuel Rubenson den tredje föreläsningen i Sankt Ignatios College, Enskilda Högskolan Stockholm nya offentliga föreläsningsserie. I föreläsningen ”Philosophers, monks and artists: some characteristics of Eastern Christian Studies” kommer professor Rubenson att undersöka vad vi kan lära av den östkyrkliga traditionens betoning av konsten att leva väl, snarare än att enbart tänka väl – en betoning som bleknade under universitetens framväxt. Föreläsningen börjar kl 13.30.

Föredragen är obligatoriska för studenter vid Pastoral-pedagogiska programmet och Församlingspedagog-programmet och frivillig för övriga studenter. Studenter som deltar i föreläsningen online kommer att få en länk i ett Canvas-mejl den 19 oktober, 30 minuter innan föreläsningen börjar. 

Om du vill se föreläsningen online den 19 oktober, så ber vi dig att fylla i formuläret nedan och skicka det till oss tillsammans med din e-postadress. Vi kommer att skicka en Zoom-länk till dig 30 minuter innan föreläsningen börjar.

https://docs.google.com/forms/d/1XyeJ7dRPB0bABo-aKLzz28mF1O7vVV3XaPpapoiPDmc/edit

Vi kommer att göra vårt bästa för att göra föreläsningen tillgänglig för alla online.

Vår förhoppning med dessa föreläsningar är att bredda den allmäna kunskapen kring Östkyrkliga studier och visa något av den variation och dynamik som präglar undervisningen och forskningen på Sankt Ignatios. Vi är mycket exalterade av det vi gör och vill gärna dela med oss vår glädje till andra! Vi vill att du ska känna dig välkommen att ta del av vårt abete även om du inte är student hos oss, eller studerar på hel- eller deltid. Vi hoppas framförallt att dessa föreläsningar ska inspirera och skapa intresse hos er som funderar på att studera den kristna traditionen, och då främst i ett ortodoxt perspektiv. Vi ser fram emot att få dela denna möjlighet med dig.

Här är ett fullständigt program till föreläsningsserien Östkyrkliga studier:

 • 1/10, kl 13–14.30 , Internationella relationer och ekumenik, professor Cyril Hovorun
 • 15/10, kl 13–14.30, Religion, konst och demokrati, professor Davor Džalto
 • 19/10, kl 13.30–14.30, Östkyrkliga studier, professor Samuel Rubenson
 • 29/10, kl 13–14.30, Bibliska studier, Dr Miriam L Hjälm
 • 5/11, kl 13–14.30, Patristiska studies, Dr Youhanna N Youssef
 • 19/11, kl 13–14.30, Liturgiska studies, Dr Grant White
 • 3/12, kl 13–14.30, Eskatologiska studies, Dr Michael Hjälm