Fredag 6 mars 2020

 

Internationella kvinnodagen
- öppen föreläsning

OBS! Ändring i programmet. Ny föreläsare.
Fredag 6 mars kl 13.00-14.30
Enskilda Högskolan Stockholm, sal 219

Bild på föreläsaren Anna Massarsch


Föreläsare: Anna Massarsch,

Kvinnor på flykt: Varför flyr kvinnor och vad får de för skydd?

Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit på flykt i världen som idag. Hälften av alla flyktingar är kvinnor och flickor. Som flyktingar är kvinnor och flickor särskilt utsatta. De har ofta utsatts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter i sina hemländer och tvingas sedan på en farlig flykt, under vilken risken att utsättas för våld och övergrepp ökar.

Anna Massarsch arbetar som advokat och är särskilt specialiserad på migrationsrätt. Hon kommer under föreläsningen att berätta om situationen för kvinnor och flickor som är på flykt och sina erfarenheter av att företräda asylsökande kvinnor och flickor i Sverige.

 
Föreläsningen är öppen för alla intresserade. Ingen anmälan krävs. Välkommen!