Torsdag 15 oktober 2020


Bokrelease på EHS:
"Så är det inte hos er"

Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld

 

I den här antologin resonerar åtta forskare teologiskt kring det andliga ledarskapet och vad det innebär att leda i församling och kyrkosamfund.

Redaktörer: Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Erik Sidenvall, Cecila Wejryd

Välkomna till EHS torsdagen den 15 oktober kl 15:00. Verbum bjuder på lättare tilltugg och dryck.

Biskop Andreas Holmberg är moderator för ett samtal med några av de medverkande i boken: Sofia Camnerin, Sune Fahlgren, Joel Halldorf m.fl.

 

Ledarskap ligger i tiden. Antalet chefer blir allt fler och det ropas på starkt ledarskap och ensamma ledare som ska rädda världen. Men vad är egentligen ett gott ledarskap? Kyrkan har en lång tradition av reflektion över ledarskap. Men i vår tid har teologerna varit tysta om detta – vilket riskerar att nya ledarskapsmetoder kolliderar med kyrkors och församlingars självförståelse och uppdrag.

I den här boken både problematiserar författarna ledarskapsideal och reflekterar, fördjupar och ger konstruktiva bidrag kring detta. Det är tankeväckande och nödvändig läsning för alla som funderar på ledarskap i församling och kyrkosamfund.

Bokens förfatare är: Sofia Camnerin (förord), Thomas Ekstrand, Sune Fahlgren, Johanna Gustafsson-Lundberg, Patrik Hagman, Joel Halldorf, Jonas Ideström, Karin Johannesson, Åsa Nyström (efterord) och Erik Sidenvall.

Anmälan:  info@ehs.se senast måndag 12 oktober. Max 50 deltagare.

Välkomna till EHS torsdag 15 oktober klockan 15.00