Tisdag 10 mars 2020

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 10/3 kl 10.00, sal 219 

Ingalill Norgren
Pastor i Equmeniakyrkan och inspiratör i Helhet genom Kristus

"Bönen i själavården" 

Foto på Ingalill Norgren

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid EHS men kan även följas av andra intresserade. 

Vårterminen 2020 är temat: Bönens olika rum.