Tisdag 4 februari 2020

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 4/2 kl 10.00, sal 219 
Eleonore Gustafsson, pastor Evangeliska frikyrkan

Bönen i Gudstjänsten

Eleonore Gustafsson

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid EHS men kan även följas av andra intresserade. 

Vårterminen 2020 är temat: Bönens olika rum.