Tisdag 10 december 2019

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 10/12 kl 10.00, sal 219 
Anders Arborelius, Kardinal och biskop Stockholms katolska stift. 

Elisabeth av Treenigheten
- en kontemplativ livshållning 

Biskop Anders Arborelius

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid EHS men kan även följas av andra intresserade. 

Höstterminen 2019 är temat: Arvet efter...
Den här terminen tecknas tre personporträtt ur kyrkans tradition. Vi reflekterar över hur den spiritualitet de gestaltade kan inspirera och utmana oss.