Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson

Docent, högskolelektor 
caroline.gustavsson@ths.se

Ph D, Lektor i pedagogik
CV/Publikationsförteckning


Jag arbetar sedan hösten 2013 som lektor vid Teologiska högskolan med ansvar för ämnet Religionspedagogik. 

Jag disputerade 2013 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet med avhandlingen "Existentiella konfigurationer. Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang." www.diva-portal.org

Under 2013-2015 har jag också varit anställd vid Svenska kyrkans forskningsenhet där jag arbetat med ett projekt som redovisas i boken "Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning". Boken går för den intresserade att få tag på via Artos förlag från och med december 2015. www.artos.se

Genomgående teman i min forskning rör frågor om det sociala och kulturella sammanhangets betydelse när människors förståelse av livet tar gestalt samt hur människor idag uppfattar den kristna trons relevans som tolkningsram, när de fogar samman sina erfarenheter till en för dem meningsfull helhet.

 

I media:
Sveriges Radio P1, Människor och tro, 16 oktober >>
Dagen, 27 sept >>
Världen idag, 4 nov >>