Talboksservice

På högskolebiblioteket kan du få hjälp med att låna anpassad kurslitteratur om du har en läsnedsättning. Du kan låna din kurslitteratur som talbok. Boka tid för talboksgenomgång, så visar vi hur du själv kan söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

Legimus kan du söka och ladda ner talböcker och där hittar du också mer information om hur man laddar ner och läser talböcker.