Kontakt och öppettider Biblioteket

E-post: biblioteket@ehs.se

Tel: 08-564 357 25

Biblioteket är huvudsakligen digitalt bemannat, och vi svarar på frågor via e-post alternativt ZOOM vid behov. Bibliotekspersonal finns som regel tillgänglig på Campus Bromma under nedanstående tider men kontakta oss helst via e-post innan besök vid specifika ärenden/frågor.

Månd-fred 10.30-15.00
(Lunch 12.00-13.00)

Under sommarperioden (v. 24-32) är bibliotekslokalerna tillgängliga med nyckelbricka. Sommarlån gäller. OBS! Ingen biblioteksservice under veckorna 27-30.

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.