Biblioteket – FAQ


Med anledning av Covid-19 pandemin har även bibliotekets verksamhet anpassats för att motverka smittspridningen. Bl.a. finns det färre studieplatser tillgängliga och service ges digitalt.

Hur kontaktar jag bibliotekarie?

  • Du når bibliotekarie via biblioteket@ehs.se. Det digitala konferensprogrammet Zoom används också vid behov. Digital service gäller även när du är på Campus Bromma.

Var hittar jag kurslitteraturen?

  • Du hittar tryckt kurslitteratur på kurshyllan till vänster när du kommer in i biblioteket (obs! ny placering). Tidigare 1-dagarslån har förlängd lånetid till en vecka. Elektronisk kurslitteratur hittar du via Ebscohost plattform. Inloggningsinstruktioner hittar du på dina kurshemsidor i Canvas.

Hur skaffar jag ett låntagarkonto?

Hur lånar jag böcker?

  • Du lånar böcker själv i självbetjäningsdatorn nedanför trappan till höger i biblioteket (obs! ny placering). Följ instruktionerna på väggen ovanför datorn.

Hur återlämnar jag böcker?

  • Du återlämnar böcker själv i självbetjäningsdatorn nedanför trappan till höger i biblioteket (obs! ny placering). Följ instruktionerna på väggen ovanför datorn.

Vad händer om jag återlämnar en bok för sent?

  • Inga förseningsavgifter utgår under pandemin.

Kan jag använda bibliotekets studieplatser?

  • Ja, men studera i möjligaste mån hemma och ge plats åt de som inte kan studera hemma. Kom ihåg att hålla avstånden!