Biblioteket – FAQ

Hur kontaktar jag bibliotekarie?

Var hittar jag kurslitteraturen?

  • Du hittar tryckt kurslitteratur på kurshyllan direkt till vänster när du kommer in i biblioteket. Lånetiden för kurslitteratur är 7 dagar. Vissa av kursböckerna finns i e-boksformat och är sökbara via bibliotekets söktjänst OneSearch samt i den nationella bibliotekskatalalogen Libris.

Hur skaffar jag ett låntagarkonto?

Hur lånar och återlämnar jag böcker?

  • Du lånar och återlämnar böcker själv i självbetjäningsdatorn nedanför trappan till höger i biblioteket. Följ instruktionerna på väggen ovanför datorn.