Bibliotektet A-Ö

Om fjärråtkomst till bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter och lärare hittar en guide till hur man får fjärråtkomst till e-resurserna om man inte befinner sig på campus i Canvas under ”Modules > Biblioteket information/ Library information”. Övrig personal och doktorander hittar information om fjärråtkomst på intranätet.

Obs! För att nå de resurser som inte är tillgängliga via EBSCOhost som t ex OSAIL och HeinOnline följ instruktionerna nedan:

  1. Logga in på vår ”Off campus library page” via denna länk: https://connect.ths.se/remote/login?lang=en (Länkar till en externa sida.)med hjälp av användarnamnet och lösenordet som du hittar på dina kurshemsidor på Canvas.
  2. Klicka på jordgloben med rubriken: ”Off campus library page”.

DiVA vid Enskilda Högskolan Stockholm

Från och med år 2017 är DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) Enskilda högskolan Stockholms publikationsdatabas där material som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter registreras. DiVA erbjuder en gemensam ingång till högskolans forskningspublikationer och examensarbeten. Mycket av materialet i DiVA finns i fulltext. Arbeten som publiceras i DiVA blir automatiskt sökbara i SwePub (nationell databas över svensk forskningspublicering), Uppsök, Uppsatser.se och Google/Google Scholar. DiVA sköts och utvecklas av Uppsala universitet tillsammans med för närvarande närmare 50 anslutna organisationer.

Biblioteket på Enskilda högskolan administrerar och ansvarar för DiVA lokalt. Enligt beslut från styrelsen ska allt som publiceras vid Enskilda högskolan Stockholm registreras i DiVA. Forskare, lärare och studenter registrerar på egen hand i DiVA med stöd av högskolans administration och bibliotek.

E-post: biblioteket@ehs.se
Tel: 08-564 357 25
Öppettider:
Månd-torsd 8.00-16.30,
Fredag 08.00-15.00.

Biblioteket är digitalt bemannat under nedanstående tider. Vi ger service och svarar på frågor via e-post eller Zoom vid behov.
Månd-fred 10.30-15.00
(Lunch 12.00-13.00)

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

Biblioteket har ett begränsat antal exemplar av kursböcker för vilka särskilda lånevillkor gäller och som ofta är mycket efterfrågade. Vi rekommenderar därför att även andra bibliotek konsulteras. I Libris som är den nationella bibliotekskatalogen kan du söka efter litteratur hos universitets, högskole- och flera folkbibliotek i hela landet. Om du kontaktar ditt närmaste kommunbibliotek så har de möjlighet att beställa (fjärrlåna) böcker från andra bibliotek (EHS bibliotek fjärrlånar endast material inför uppsatsskrivande som inte finns på andra bibliotek i Stockholmsområdet).

Om du vill vara garanterad tillgång till kurslitteraturen under studietiden så bör du själv införskaffa den. Då det kan vara svårt att få tillgång till viss litteratur är det viktigt att vara ute i god tid med att skaffa den. Nedan följer ett antal användbara internetbokhandlar.

https://www.adlibris.com/se
https://www.amazon.co.uk
https://blackwells.co.uk/bookshop/home
https://www.bokus.com
https://www.bokfynd.nu
https://www.bokborsen.se
https://www.bookdepository.com

Open Access
Sök Open Access-material: Open Access Button

Alla utskrifter på biblioteket sker med hjälp av utskriftsprogrammet Princh. Du kan skriva ut från bibliotekets datorer eller från din surfplatta eller smarta telefon. Om du ska skriva ut från din telefon eller surfplatta behöver du ladda ner appen ”Princh” först.

Skriva ut från dator:

1. Öppna webbläsaren och gå till print.princh.com
2. Ange skrivar-id: 101768
3. Välj dokument och kontrollera skrivarinställningar
4. Välj betalningsmetod och ange kontokortsuppgifter

Skriva ut från mobil och surfplatta:

1. Hämta och installera Princh-appen på iOS eller android
2. Öppna dokument och dela det med Princh-appen
3. Ange skrivar-id 101768 och kontrollera utskriftsinställningarna
4. Ange uppgifter för kontokort

Avgifter:

A4 Svart/vit: 2 kr per utskriftssida
A4 Färg: 4 kr per utskriftssida

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Skapa din publikationslista i DiVA – Lathund (pdf)
Sök i DiVA – enbart Enskilda högskolans arbeten
Sök i DiVA – alla deltagande högskolor, universitet och forskningsinstitutioner
 

Talböcker

På högskolebiblioteket kan du få hjälp med att låna anpassad kurslitteratur om du har en läsnedsättning. Du kan låna din kurslitteratur som talbok. Boka tid för talboksgenomgång, så visar vi hur du själv kan söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

Legimus kan du söka och ladda ner talböcker och där hittar du också mer information om hur man laddar ner och läser talböcker.