Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla

Professor, (deltid) 
bengt.kristenssonuggla@abo.fi
070-569 18 95

CV/Publikationsförteckning

Jag är professor i filosofi och kultur vid Enskilda Högskolan Stockholm, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet och Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet, Åbo Akademi.

Mitt forskningsintresse kretsar sedan många år tillbaka kring hermeneutiken och jag har gett ut en rad böcker som utifrån mångdisciplinära perspektiv behandlar olika aspekter av tolkningsproblematiken. Detta inbegriper också studier som utforskar relationerna mellan de ”två kulturerna”, så att jag också har kommit att intressera mig för frågor som rör relationen mellan ekonomisk-teknologisk och socio-kulturell globalisering, kultur och ekonomi, konst och företag. 

Mitt uppdrag som huvudföreläsare de senaste åren spänner mellan World Congress of Philosophy (Seoul, Syd-Korea), Stockholm Summit for Top Leaders in School Education (2008), Finansdagen 2009 (Konserthuset/PWC), ESV-dagen (Ekonomistyrningsverket 2009) och Lunds Universitets symposium för att högtidlighålla 100-årsminnet av Gustaf Wingren 2010.