Bild på en fredsdemonstration

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.

Ladda ner folder om våra utbildningar inom Mänskliga rättigheter och demokrati

Hämta här (pdf)

Vi erbjuder våra studenter ett kandidatprogram och ett magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ.


Why are human rights needed in a democracy?

Ett av våra seminarier från MR-dagarna i december finns nu på Youtube! Paneldeltagare: Paul Hunt, Helen Lindberg and Henry Ascher. Moderator: Linde Lindkvist

Se seminariet på YouTube

Hur är det att studera mänskliga rättigheter vid EHS?

Om vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

KONTAKT
Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Bengt Palmgren

Doktorand, timlärare

bengt.palmgren@ehs.se

Emma Sundkvist

Doktorand, timlärare

emma.sundkvist@ehs.se

Göran Gunner

Tillförordnad rektor, docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Mer om Göran Gunner

Johanna Ohlsson

Lektor, biträdande rektor Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

johanna.ohlsson@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Mer om Joseph Sverker

Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Mer om Linde Lindkvist

Maria Bexelius

Doktorand, adjunkt

maria.bexelius@ehs.se

Maria Thorin

Doktorand, timlärare

maria.thorin@ehs.se

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Mer om Sara Gehlin

Tijana Berselius

Studierektor, Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

08-564 357 04, 072-393 89 54

tijana.berselius@ehs.se

Mer om Tijana Berselius

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se