Bild på en fredsdemonstration

Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.

Ladda ner folder om våra utbildningar inom Mänskliga rättigheter och demokrati

Hämta här (pdf)

Vi erbjuder våra studenter ett kandidatprogram i mänskliga rättigheter och ett engelskspråkigt masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmen ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Under kandidatprogrammet har du möjlighet att göra praktik.  Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. Vi erbjuder också en fristående praktikkurs till dig som har läst masterprogrammet. Du kan läsa mer om praktikkursen på kandidatprogrammet och som fristående kurs på avancerad nivå här.

En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ.


Hur är det att studera mänskliga rättigheter vid EHS?

Om vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Human Rights and Democracy Student Reports

During the course Human Rights and Democracy Clinic Part II, students on the masters program work in small sub-groups to plan and execute a project of relevance for human rights and democracy.

Read more and find the reports