Stipendium för masteruppsats med metodistiskt/wesleyanskt tema – Stipendieutlysning april 2021

Ett stipendium på 70 000 kr till den som skriver en masteruppsats på ett metodistiskt/weslyanskt tema.

Den sökande ska ha en av EHS-lärare godkänd planering för en masteruppsats vid EHS

  • Godkännande av EHS-lärare ska framgå i ansökan.
  • Stipendiaten ska vara beredd att dela med sig av sina forskningsresultat i olika sammanhang


Ansökan ska innehålla:

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. Beskrivning av masteruppsats vid EHS för vilket stipendiet söks
  4. Godkännande att dina uppgifter registreras och lagras i max 5 år

Ansökan på max 3000 tecken med blanksteg skrivs helst i ett Word-dokument (alternativt direkt i ett mejl). Inga ytterligare bilagor. Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan inskickade till rektor senast den 13 juni via epost rektor@ehs.se beaktas.