Digitalt öppet hus på EHS

Välkommen till digitalt öppet hus 29-31 mars 2023!

Vårt utbud av kurser och program är omfattande. Vi erbjuder kurser och program på heltid och deltid, på campus och på distans. Vi har korta kurser och tre- fyraåriga akademiska program på grund- och examensnivå. Att välja rätt kurs kan vara en utmaning!

29 mars 2023
Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/89839053693

  • kl. 15.00: Mänskliga rättigheter i Sverige och världen
  • kl. 16.00: Why study Human Rights today?

30 mars 2023
Avdelningen för östkyrkliga studier

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/81885182993

  • kl. 14.00: What does the study of Eastern Christian Studies add to our understanding of Christianity?
  • kl. 15.00: Focused presentations on some of the Eastern Christian Studies topics

31 mars 2023
Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/83150998148

  • kl. 15.00: Hur kan akademiska studier i teologi göra skillnad? Ett samtal om tidens utmaningar och vad en institution som EHS kan bidra med. Några av avdelningens lärare medverkar
  • kl. 16.00: Att studera teologi och religionsvetenskap vid EHS – en kort introduktion till några program. Vi berättar om några av de program du kan läsa vid EHS.

Nedan finns Youtube-länkar till de informationspass som erbjöds under Digitalt Öppet hus 2022.

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter
Se på Youtube: https://youtu.be/aMaVsHAc-RA

Master’s Program in Human Rights and Democracy (in English)
Se på Youtube: https://youtu.be/dlSg565IHUY

Magister- och masterprogram i teologi, Avdelningen för religionsvetenskap och teologi
Se på Youtube: https://youtu.be/mV2ylQYPMHw

Masterprogram: International Relations and Ecumenism and Religion, Politics and Democracy, Department of Eastern Christian Studies (Sankt Ignatios College) (in English)
Se på Youtube: https://youtu.be/mUVkwNE9IGI

Teologiska program:
– Inriktning pastor Equmeniakyrkan och inriktning präst i Svenska kyrkan
– Kandidatprogram i teologi – inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi
Se på Youtube: https://youtu.be/8ijVZksG_Qs

Pastoral-Pedagogical program, Religious Educator Program, Bachelor’s Program in Eastern Christian Studies and Master’s Program in Eastern Christian Studies, , Department of Eastern Christian Studies (Sankt Ignatios College) (in English)
Se på Youtube: https://youtu.be/XNMu_n6B6ZE


På våra Öppet hus finns lärare och studenter till hands för att ge introduktion till våra program och för att svara på dina frågor. Vi kan också hjälpa till med att ge en tydligare bild av vad de olika utbildningarna kan leda till i form av arbete, vidare utbildning och forskning. Dagen kommer också att ge en inblick i hur det är att studera på EHS.


Enskilda Högskolan Stockholm är ett av Skandinaviens främsta lärosäten vad gäller forskning och undervisning i områden som teologi och mänskliga rättigheter.

Kollegiet på Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati erbjuder en omfattande och kritisk analys av filosofin och praktiken inom mänskliga rättigheter både historiskt och samtida.

Kollegiet på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi och Avdelningen för östkyrkliga studier representerar praktiskt taget varenda kyrkotradition och erbjuder kurser och program i bibelvetenskap och teologi, kyrkohistoria och patristik, liturgi, lovsång och mission, med mera!

Medlemmar i Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan samt Ortodoxa kyrkor, liksom blivande ledare inom andra kyrkor utbildas vid EHS till pastorer och präster.