EHS stipendiefond – stipendieutlysning april 2021

Stipendier kan sökas för (80 000 kr):

 • Genomförande av projekt, resor eller dylikt som bedöms bidra till att påtagligt höja kvaliteten i studierna vid EHS. Stipendier ges inte för biståndsprojekt eller liknande som saknar denna koppling till studier vid EHS.
 • Studerande med särskilda behov av ekonomiskt stöd för att kunna genomföra studier på EHS.
 • Speciellt förtjänta studenter eller för speciella insatser i anslutning till studierna värda att uppmuntra.

För att komma ifråga för ett stipendium ska man ha läst ett år vid EHS kandidat- eller masterprogram och ha minst 60 hp i EHS på kandidatnivå, eller minst 45 hp på avancerad nivå.


Ansökan ska innehålla:

 1. Uppgifter om dig:
  Namn
  Personnummer
  Utbildningsprogram
  Hur många högskolepoäng du har avklarade vid EHS (alltså inte medräknat nu pågående kurser, och inte kurser på andra skolor)
 2. Beskrivning av ändamål för vilket stipendium söks och tydlig hänvisning till ett eller flera av stipendiekriterierna (A, B, C)
 3. Belopp som söks
 4. Godkännande att dina uppgifter registreras och lagras i max 5 år.

Ansökan på max 2000 tecken med blanksteg kan skrivas direkt i mejl eller i ett Word-dokument, Times Roman 12 pt. Inga ytterligare bilagor. Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan inskickade till rektor senast den 16 maj via epost rektor@ehs.se beaktas.