Digitalt öppet hus

Digitalt öppet hus 17–19 mars 2021

Inspelningar från vårt digitala öppet hus hittar du på YouTube. Länkar finns i anslutning till programrubrikerna längre ned på sidan.

På vårt digitala Öppet hus kommer lärare och studenter att finnas till hands för att ge introduktioner till våra program och för att svara på dina frågor. Vi kan också hjälpa till med att ge en tydligare bild av vad de olika utbildningarna kan leda till i form av arbete, vidare utbildning och forskning. Dagen kommer också att ge en inblick i hur det är att studera på EHS och möjlighet att chatta med studenter som läser på EHS just nu, allt för att få en tydligare uppfattning om vad det innebär.

Vårt utbud av kurser och program är omfattande. Vi erbjuder kurser och program på heltid och deltid, på campus och på distans. Vi har korta kurser och tre- fyraåriga akademiska program på grund- och examensnivå. Att välja rätt kurs kan vara en utmaning!


Enskilda Högskolan Stockholm är ett av Skandinaviens främsta lärosäten vad gäller forskning och undervisning i områden som teologi och mänskliga rättigheter. Kollegiet på Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati erbjuder en omfattande och kritisk analys av filosofin och praktiken inom mänskliga rättigheter både historiskt och samtida. Kollegiet på Avdelningen för religionsvetenskap och teologi och Avdelningen för östkyrkliga studier representerar praktiskt taget varenda kyrkotradition och erbjuder kurser och program i bibelvetenskap och teologi, kyrkohistoria och patristik, liturgi, lovsång och mission, med mera! Medlemmar i Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan samt Ortodoxa kyrkor, liksom blivande ledare inom andra kyrkor utbildas vid EHS till pastorer och präster.


Onsdag 17 mars

13.00-14.00
Kandidatprogram i mänskliga rättigheter
Se inspelning på YouTube

14.00-15.00
Master’s Program in Human Rights and Democracy (in English)
Se inspelning på YouTube

Torsdag 18 mars

11.00-11.45
How to apply via universityadmissions.se? – a session for international students (in English)
Se inspelning på YouTube

13.00-14.30
Public lecture series in Ecclesiology: Dr Adriana Bara. Ministry in the Church (online lecture in English)

15.00-16.00
Masterprogram:
International Relations and Ecumenism and Religion, Politics and Democracy (in English)
Se inspelning på YouTube

16.00-17.00
Magister- och masterprogram i teologi, Avdelningen för religionsvetenskap och teologi
Se inspelning på YouTube

Fredag 19 mars

12.00-14.00
Pastoral-Pedagogical program, Religious Educator Program, Bachelor’s Program in Eastern Christian Studies and Master’s Program in Eastern Christian Studies (in English)
Se inspelning på YouTube

14.00-16.00
Teologiska program:
Inriktning pastor Equmeniakyrkan och inriktning präst i Svenska kyrkan.
Kandidatprogram i teologi – inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi.
Ledare för kyrka i förändring, magister- / masterprogram.
Se inspelning på YouTube