Behörighetskrav Teologi-religionsvetenskap

Program och fristående kurser på grundnivå (kandidatnivå)

Behörig att antas till programmet och kurser på grundnivå är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier. För detaljerad beskrivning av grundläggande behörighet, se Antagning.se. För fristående kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå krävs dessutom tidigare teologiska studier.
Se respektive program- kursbeskrivning i kurskatalogen för vidare information om behörighetskrav.

Program och fristående kurser på avancerad nivå (magister- och masternivå)

Behörig att antas till programmet på avancerad nivå är den som har godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå inom vald inriktning ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning. För fristående kurser på mastersnivå krävs dessutom tidigare teologiska studier på avancerad nivå.

Se respektive program- kursbeskrivning i kurskatalogen för vidare information om behörighetskrav.