Behörighetskrav Avdelningen för Östkyrkliga studier

Pastoral-pedagogiska programmet
Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier
Ikoner: konst och teologi

Sökande måste ha en fullgod grundskoleutbildning (motsvarande svenskt gymnasium). De måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: Entry requirements (universityadmissions.se)

Premasterprogram i östkyrkliga studier

De som söker till förberedande masterprogram bör ha en kandidatexamen i humaniora, alternativt i samhällsvetenskap där minst två tredjedelar av betygen upptas av humanistiskta ämnen. Om proportionerna i humanistiska ämnen understiger dessa, men överstiger 50 procent, görs en personlig bedömning inför antagandet.

Yrkesprogram: Församlingspedagog
Masterprogram i östkyrkliga studier

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp.

Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen. Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Masterprogram i Internationella relationer och ekumenik
Masterprogram i religion, politik och demokrati

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp. Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Sökande ska överlämna ett brev med motivering.

Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Utbildningskraven för doktorandprogrammet revideras årligen och kommer att publiceras på vår hemsida när nya platser finns tillgängliga.