Behörighetskrav Mänskliga rättigheter och demokrati

Behörighet program och fristående kurser kandidatprogram

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För detaljerad beskrivning av grundläggande behörighet, se Antagning.se.

Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Förtur ges för sökande med högskolepoäng från EHS. För fristående kurser från termin två gäller förkunskapskrav på tidigare studier i mänskliga rättigheter, se respektive kurs. Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Behörighetskrav NYA masterutbildningen i MR ENGELSKSPRÅKIG hösten
2021

Se Requirements for master’s program: second cycle