Frida Mannerfelt

Doktorand

Doktorand, Praktisk teologi

Homiletik är mitt fokus och mitt hjärteämne. Jag har studerat med nutida predikan, bland annat i en empirisk undersökning av hur dialog i predikan går till och skrivit om hur man kan se på den kommunikation som äger rum i predikohandlingen. Jag har också arbetat med predikan i ett historiskt perspektiv, framför allt 1900-talet. Både de nutida och de historiska studierna har särskilt berört frågor om ämbete och auktoritet.

Mitt forskningsprojekt inom ramen för doktorandutbildningen har den preliminära titeln ”att predika i digitaliseringens tidsålder”, och handlar om att undersöka de praktiker som digitaliseringen möjliggjort i predikosituationen och att förstå dem i ett teologiskt perspektiv. Således är jag intresserad också av frågor som rör digitalisering och teologi/ecklesiologi.

Jag är prästvigd för Svenska kyrkan i Karlstad stift, och har tidigare tjänstgjort i Kristinehamns pastorat och Barkåkra församling.

Artiklar

Bokkapitel