Carl Johan Berglund

Studierektor

Civilingenjör i teknisk fysik, pastor i Equmeniakyrkan, teol dr i Nya testamentets exegetik och studierektor vid Enskilda Högskolan Stockholm.

CV och publikationsförteckning

Jag disputerade 2019 på en avhandling om den första kända kommentaren till en skrift i det framväxande Nya testamentet – Herakleons Johanneskommentar från slutet av 100-talet. Skriften är nästan enbart känd genom citat och andra referenser i Origenes senare Johanneskommentar från tidigt 200-tal, och i avhandlingen bedömer jag tillförlitligheten i de olika referenserna och gör en samlad bedömning av vad vi kan veta om den ursprungliga texten. Avhandlingen är antagen för publicering i Mohr Siebecks WUNT-serie, och väntas utkomma i slutet av 2020.
Jag har också publicerat ett antal artiklar och bokkapitel om bibelreceptionen i den tidiga kristna rörelsen, flera av dem i ledande tidskrifter. För närvarande förbereder jag ett forskningsprojekt om evangeliereceptionen i de apokryfa apostlagärningarna från 100-talet och framåt, där jag vill studera hur ideal för lärjungaskap förändrats från det bibliska till det utombibliska materialet.
Som studierektor på EHS har jag ett övergripande ansvar för administrativa rutiner och arbetsverktyg. Jag har systemansvar för högskolans administrativa IT-system, förbereder tjänstgöringsplaner för kommande läsår, och lägger schema för alla utbildningar. Kontakta mig gärna i schemafrågor eller frågor om hur administrationen kan fungera bättre.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner