Tidskrifter

Tidskrifter

Via följande länk kan du söka i EHS-biblioteks samlade bestånd av elektroniska och tryckta tidskrifter.

Tidskriftsportal

EHS tidskrifter kan endast sökas via titel i tidskriftsportalen ovan.

DOAJ  - Directory of Open Access Journals

DOAJ är en katalog över fritt tillgängliga e-tidskrifter. Den innehåller kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter och är inte begränsad till något språk eller ämne. DOAJ underhålls av Infrastructure Services for Open Access (IS4OA).