Studier till pastor/präst

Studier till pastor/präst

Teologiska högskolan Stockholm har Equmeniakyrkan som huvudman, men hit kommer även många som siktar på att arbeta som präst Svenska kyrkan, vill studera till ortodox präst eller bli präst/pastor i något annat samfund. Totalt läser 600-700 studenter på hel- eller deltid vid högskolans båda utbildningsprogram.

På THS möts motiverade studenter med olika bakgrund och tillhörighet, vilket bidrar till fördjupad förståelse i studierna och en väsentlig kompetens för den framtida tjänsten i kyrkor och samfund.

Vår strävan är att ge dig största möjliga kompetens för det yrke som du syftar till och hjälpa dig som blivande pastor/präst att bli trygg i din kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS har en mycket bred teologisk kompetens i lärarkollegiet, vilket också återspeglas i kursutbudet.

Högskolans huvudmannasamfund, Svenska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, kräver att kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp) ska ingå i utbildningen. Pastorskandidat ska läsa ytterligare 60 hp. 

För prästkandidat i Svenska kyrkan gäller 75 hp där också en magisterexamen ska ingå. Parallellt med de akademiska kurserna läser man en termin på halvfart vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala, och därefter avlutas utbildningen med ett slutår i Uppsala. För prästkandidat i de ortodoxa kyrkorna, inriktning östkyrkliga studier, präst 180 hp – 9 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå.

De särskilda kurskrav som dessa kyrkor har tillgodoses i kursutbudet vid THS. Studenter från andra kyrkor rekommenderas att samråda med ansvarig i det egna samfundet angående lämpligaste kursval.


Teologiskt program, inriktning pastor, 240 hp >>

Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan, 255 hp >>

Teologiskt program, inriktning präst i ortodoxa kyrkor, 180 hp >>

Bli student för en dag på THS!

Bli student för en dag på THS!

Tisdag den 19 mars och fredag den 22 mars kan man pröva på att vara student på något av de teologiska programmen.
KAPLANER OCH KONTAKTPERSONER PÅ THS
Kaplan Svenska kyrkan
Anita Elweskiöld
E-post: anita.elweskiold@svenskakyrkan.se, tel: 0709-555174
Kaplan Equmeniakyrkan
Jonas Eveborn
E-post: jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se, tel: 0730-208753 
Kaplan Ortodoxa kyrkan
Misha Jaksic.
E-post: misha.jaksic@skr.org,
tel: 076-5011790 
Kontaktperson för studenter med anknytning till Pingströrelsen
Samuel Klintefelt
E-post: samuel.klintefelt@malarokyrkan.se, tel: 08-4570913