Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

Du som upplever hinder i studierna på grund av varaktig funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt pedagogiskt stöd i studierna. Ta kontakt med högskolans samordnare redan när du ansöker till ett program eller en kurs om du har behov av stöd.

Så här gör du för att ansöka om stöd, läs detta först:
Instruktioner

ANSÖK HÄR (Nais)

Exempel på pedagogiskt stöd

Exempel på pedagogiskt stöd

  • anteckningsstöd
  • talböcker genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
  • anpassningar vid examinationer: såsom förlängd tentamenstid, enskild tentamen vid dator
  • mentorsstöd

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning, utan en tillfällig skada eller sjukdom, omfattas du inte av pedagogiskt stöd.

Tips på appar och andra kompensatoriska hjälpmedel

Tips på appar och andra kompensatoriska hjälpmedel

På Ungkompensation.se finns många bra tips: 
http://www.ungkompensation.se/

CSN

CSN

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Läs mer om detta på CSNs hemsida.

Samordnare

Samordnare

på Enskilda Högskolan är Monica Helles, 08-564 357 04, monica.helles@ehs.se

Enskilda Högskolans handlingsplan för likabehandling hittar du här: likabehandlingsplan