Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man studera till ortodox präst eller församlingspedagog (Paidagogos/Malfono/Marigeta) på THS/Sankt Ignatios. Man kan också studera ett kandidatprogram och ett masterprogram med östkyrklig inriktning.

For information in English: ehs.se/eastern-christian-studies

Program med östkyrklig inriktning kan sökas i fem versioner:

  • Pastoralt program för vigning till präst, 180 hp – 9 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Pedagogiskt program – Församlingspedagog, 300 hp – 13 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp
  • Masterprogram, inriktning östkyrkliga studier, 300 hp
  • Forskningsprogram, inriktning östkyrkliga studier

Utbildningarna till präst och församlingspedagog är uppdelade i två steg. Första steget utgörs av ett års studier på folkhögskola. Detta år lägger en gedigen grund i ortodox tro och lära, introducerar studerande till kyrkans liturgiska språk, och rustar dem att kritiskt möta trons källor.

Andra steget för prästprogrammet utgörs av en kandidatexamen på THS kombinerat med studier på folkhögskola inom pastoralt arbete och kyrkospråk. För församlingspedagogprogrammet utgörs det andra steget av en kandidat och masterexamen på THS parallellt med studier på folkhögskola inom pedagogik och kyrkospråk.
Utbildningen till präst är praktiskt inriktad med fokus på praktisk teologi, kyrkospråk och traditionens källor. Utbildningen till församlingspedagog är inriktad på att skapa en djup kompetens inom östkyrkliga studier, med extra fokus på pedagogik och kyrkospråk. Vår strävan är att utbildningarna skall vara yrkesinriktade och skapa trygghet i studentens kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS/Sankt Ignatios har en mycket bred teologisk kompetens inom lärarkollegiet.

Vi tar också emot kandidater direkt på THS utan de föregående folkhögskolestudierna, under förutsättning att den sökande har motsvarande förkunskaper. Studierna omfattar då tre år och innehåller inte de parallella folkhögskolestudierna inom kyrkospråk och pastoralt arbete/pedagogik.

Sankt Ignatios praktiserar antagningsintervjuer som urvalsmetod för prästkandidater. För alla kurser krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Planen nedan beskriver studiegång för Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp. För studier till präst och församlingspedagog gäller i huvudsak motsvarande kurser men studierna kombineras då med studier på folkhögskola och föregås av ett år med endast folkhögskolestudier. För församlingspedagog och masterprogram tillkommer också ytterligare två års studier på masternivå.

Alla kurser i programmen ges på engelska.
ÅrHöstterminVårtermin
1 Introduction to the Bible and Religion, 15 CreditsText, Context and Interpretation of life, 15 Credits
Theology and Church History, 10 CreditsHistory of Eastern Christianity: Mission and Development, 
5 Credits
Peace, Conflict and Religion, 7.5 CreditsHistory of Eastern Christianity, 7.5 Credits
2 

The World Religions,
7.5 Credits

Introduction to Patristic 
Studies, 7.5 Credits

Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits

Introduction to Eastern 
Liturgical Studies, 7.5 Credits

Human Rights and Foundations of International Law,
7.5 Credits

Eastern Christian
Theology, 7.5 Credits. (Byzantine/Coptic
/Syriac/Tewahedo)

The Gospels and the Letters of Paul, 10 Credits Sacred Texts of Eastern 

Christianity, 5.0 Credits

 3 

Eastern Christian Liturgies,
7.5 Credits

 

Ecclesiology and Canon Law 
in Eastern Christianity, 
7.5 Credits

Methodology – Eastern Christian Studies, 15.0 Credits

 

Bachelor’s essay, 15.0 Credits

 

Applied Psychology of religion and Applied Pedagogy of religion, 15.0 Credits

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Misha Jaksic. E-post: misha.jaksic@skr.org. Telefon: 076-5011790
Studenter östkyrkliga studier