Distanskurser Teologi ht18

Distanskurser Teologi ht18

Höstterminen 2018
- sista ansökningsdag 16 april 2018

Det går att göra sena ansökningar till de kurser som är öppna för sen anmälan. Ansökan görs via www.antagning.se, anmälningskoden är den kod som står bredvid respektive kurs. Sena ansökningar behandlas i mån av plats eller reservplaceras.
Kurserna ges på halvfart.

Övergripande schema distanskurser ht18 (pdf)
Övergripande schema distanskurser ht18 (pdf) för uppläsning i Readspeaker

Nätkurser Teologi ht18 - på svenska
aug-jan5IN204

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp, (v35-v03)

aug-jan5IN104

Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, Distanskurs, 15 hp, (v35-v03)

aug-jan5IN306

Gudstjänstens texter och traditioner, distanskurs, 7,5 hp, (v35-v03)

aug-jan5IN205Teologi, religion och kyrka i Sverige, distanskurs, 15 hp, (v35-v03).
   
Nätkurser Teologi ht18 - på engelska
aug-jan5IN114Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits, (v35-v03)
aug-nov5IN116Theology and Church history, 10.0 Credits, (v35-v44)
nov-jan5OT112History of Eastern Christianity: Mission and Development,5.0 Credits, (v48-v03)

 

Samtliga kurser har obligatoriska träffar.