Studieplan magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter 2016-2018

Studieplan magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter 2016-2018

Magisterprogram i mänskliga rättigheter

Magisterprogram i mänskliga rättigheter

 År 1 - 2016/2017

Termin 1: HT 2016

aug-jan

MR430

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp

Termin 2: VT 2017

jan-mars

MR440
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR450

Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp

 

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter


År 1 - 2016/2017

Termin 1: HT 2016

aug-jan

MR430

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp

Termin 2: VT 2017

jan-mars

MR440
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMT512
MT513

Konflikter mellan rättigheter, 7,5 hp
Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7,5 hp


År 2 - 2017/2018

Med reservation för ändringar
Termin 3: HT 2017

aug-jan

 MT552  

Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30 hp

Alternativ för den som skrivit magisteruppsats 15 hp
Examensarbete för masterexamen, 15 hp samt kurser om 15 hp enligt överenskommelse

Termin 4: VT 2018

jan-juni

MT593


MT525
MT526

Praktikkurs, 30 hp

Alternativt följande två kurser:
Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15 hp
Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15 hp