Internationellt

Internationellt

Ta chansen att ge dig ut i världen!

Ta chansen att ge dig ut i världen!

I mötet med andra kulturer, kanske under omständigheter som är ganska annorlunda än de vanliga, väcks nya spännande frågor. Därför har EHS sedan länge utvecklat relationer till utbildningsinstitutioner i olika världsdelar för att göra student- och lärarutbyte möjligt. Ta vara på den roliga och utmanande utmaningen.

Under rubriken "Internationellt" i menyn under "Studera MR" kan du gå vidare och se vilka möjligheter som kan finnas för just dig. EHS erbjuder internationella erfarenheter genom sina samarbetsuniversitet i olika länder och världsdelar. Inom Europa finns möjligheter inom Erasmusprogrammet. Stipendier kan sökas som ger möjligheter till Minor Field Studies världen över, eller utbytesterminer i Myanmar genom Linneaus Palme. Möjligheterna är många. Valet är ditt.

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se