Kontakt

Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. Maila oss via sehs@ehs.se

Kårstyrelse

Kårstyrelse

sehs@ehs.se

Ordförande: Caroline Maghi (MR)
Vice ordförande: Jonny Nehl Othzén (Teol)
Sekreterare: Anna Langlott (Teol)
Kassör: Embla Kolenda (Teol)
Informationsansvarig: Hannah Hartell (Teol)

Eventansvarig: Hannah Hartell (Teol)
Studiesocial sekreterare: Jimmy Tåli (Teol)
Studentrepresentant i ÄFK och ordförande för utbildningsutskottet:
 
Jonny Nehl Othzén (Teol)
Studentrepresentant i MR-kollegiet: Olivia Svensson Villalba (MR)
Studentrepresentant i EHS styrelse: Caroline Maghi (MR)

Studentrepresentant i MÄRK: Nadin Faissal Fakhro (MR)

MR1-representant: Karmapriya Jessica Muschott (MR)

T1-representant: Jennifer Solórzano (Teol)

Studentrepresentant i kollegiet för Bibelvetenskap & Religionshistoria: Henny Wallin (Teol)
Studentrepresentant i kollegiet för Systematisk teologi & Historisk teologi: Jonny Nehl Othzén (Teol)
Studentrepresentant i kollegiet för Praktisk teologi: Embla Kolenda (Teol)