Kontakt

Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. Maila oss via sehs.styrelsen@gmail.com

Kårstyrelse

Kårstyrelse

sehs.styrelsen@gmail.com

Ordförande: Jonny Nehl Othzén (Teol)
Vice ordförande: Tove Falk (MR)
Sekreterare: Henny Wallin (Teol)
Kassör: Embla Kolenda (Teol)

Eventansvarig. Hannah Hartell (Teol)
Studiesocial sekreterare: Jimmy Tåli (Teol)
Studentrepresentant i ÄFK och ordförande för utbildningsutskottet:

Johan Wikström (Teol)
Studentrepresentant i MR-kollegiet: Olivia Svensson Villalba (MR)
Studentrepresentant i EHS styrelse: Jonny Nehl Othzén (ordförande)

Ledamöter:
Ida Leden (MR)

Studentrepresentant i kollegiet för Bibelvetenskap & Religionshistoria: Henny Wallin
Studentrepresentant i kollegiet för Systematisk teologi & Historisk teologi: Ulrika Ulvegren
Studentrepresentant i kollegiet för Praktisk teologi: Embla Kolenda