Välkommen till studier vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) VT 2020!

Välkommen till studier vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) VT 2020!


Av ditt antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet framgår vilken eller vilka kurser du är antagen till.

Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 16 december.

Vårterminen startar den 20 januari, men innan dess behöver du göra en del förberedelser för att kunna påbörja dina studier. Först behöver du skaffa ett eduID-konto för att sedan kunna logga in i Ladok inför registreringen. eduID-inloggningen behövs också för att logga in på kurshemsidor i Canvas. Instruktioner finns längre ner.


Kursregistrering öppnar den 1 januari

Registrering innebär att du bekräftar att du ska gå kursen/kurserna.
Utebliven registrering leder till följande:

  • Du förlorar din plats och eventuella reserver kallas
  • Inga uppgifter förs över till CSN, och du får inte studiemedel
  • Du får inte Studentkortet

GÖR SÅ HÄR:

Registrering sker i betygssystemet LADOK, som också är kopplat till CSN. För att göra detta behöver du skaffa ett konto på eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registreringen.

 1)

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid

Instruktioner (pdf)

 2)

LOGGA IN I LADOK med eduID 

Instruktioner (pdf)
 3)

LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS

Vårterminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 10 januari.

Instruktioner (pdf)

 

Schema

Schema för vårterminen 2020 beräknas bli publicerat på vår hemsida runt den 15 december. Där kan du söka upp schemat för din kurs (skriv in kurstiteln) och ta ut det som grafiskt schema eller textschema. Du kan också prenumerera på schemat och lägga in det i din egen kalender.

Schemasidan LÄNK


Kurslitteratur

Det är viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. På EHS bibliotek går det att låna, men endast under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för vårens kurser: Litteratur

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek


Undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS och att detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier och grupparbeten. På grundnivå ges kurserna på halvfart. Om du läser två kurser inom samma period blir det helfartsstudier.


För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Du kan också kontakta samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd om du har frågor: monica.helles@ehs.se


Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.


Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK

På studentkårens uppdrag skickar vi också uppgifter om alla aktiva studenter till Studentkortet, så att alla får deras kort som visar att du är student, och ger tillgång till olika studentrabatter.

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. LÄNK


Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

Vägbeskrivning till EHS LÄNK

 

Varmt välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!