Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor.
Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.
Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.

Inför det första ordinarie tentamenstillfället behövs ingen anmälan.
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

 


 Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

OMTENTOR SALSTENTOR - REEXAMINATIONS
Datum för tentamenTidKurs (klicka på kursnamnet för formulär)
23 nov 2018
(fredag)
9.00-12.00- Nytestamentlig grekiska, del 1 (5EN213)
30 nov 2018
(fredag)
9.00-12.00- Att tolka Gud och samhället, distanskurs, Del 1, Religionssociologi (5IN204)
7 dec 20189.00-12.00

- Bibeln och religionerna, campuskurs, delkurs Gamla testamentet (5IN114)

- Bibeln och religionerna, distanskurs, delkurs Gamla testamentet (5IN104)

- Introduction to the Bible and Religion, Old Testament (5IN114)

14 dec 2018
(fredag)
9.00-12.00- MR och folkrättens grunder (5MR172)
11 jan 2019
(fredag)
9.00-12.00- Teologi- och kyrkohistoria, Del 1 (5IN116)
   

 Endast studenter vid Enskilda Högskolan Stockholm kan anmäla sig här.