Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.