Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.

 

OMTENTOR AUGUSTI 2019- SALSTENTOR

Omtentor på hemtentamen i MR augusti 2019 hittar du via denna LÄNK >

Datum för
tentamen
Tid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)
Anmälan via formulär är stängd. Kontakta din lärare.

19 aug 2019
(måndag)
9.00-12.00

- Internationell humanitär rätt (5MR371)

21 aug 2019
(onsdag)
 9.00-12.00

- Yttrande- och tryckfrihet (5MR283)
- Missionsvetenskap Distanskurs (5ST102)
- Missionsvetenskap (5ST112)
- Introduction to Eastern Liturgical Studies (5IN383)
- Att tolka Gud och samhället, delkurs 2. Religionspsykologi (5IN214 och 5IN204)
- Evangelierna och breven, språklig, del 1, evangelierna (5EN324)

22 aug 2019
(torsdag)
9.00-12.00

- Eastern Christian Theology - Byzantine Orthodox
- Rasism och diskriminering (5MR287)
- Kvinnor och MR (5MR290)
- Evangelierna och breven, språklig, del 2, Paulus brev (5EN324)
- Evangelierna och Paulus brev, Östkyrklig språklig variant (5OT324)
- Teologi- och kyrkohistoria, distans (5IN106)
- Teologi- och kyrkohistoria (5IN116)

 23 aug 2019
(fredag)
 9.00-12.00

MR och folkrättens grunder (5MR172)
- Fred, konflikt och religion (5MR289/5RH215)
Folkrätt och MR (5MR432)
- Att tolka Gud och samhället, delkurs 1, Religionssociologi (5IN214)
- Introduction to Eastern Christian Ecclesiology (5IN382)