Organisation

Organisation

EHS är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag. Ägaren utser styrelse som väljs vid bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är Ingemar Skogö. Han har tidigare bland annat varit landshövding i Västmanlands län, departementssekreterare och departementsråd på Industridepartementet, stadsdirektör i Södertälje kommun, statssekreterare på Kommunikationsdepartementet, generaldirektör för Luftfartsverket och för Vägverket. Han är för närvarande även ordförande i styrelsen för Swedavia AB.

Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Andréasson, Hans Ulfvebrand, Helena Höij, Lars Dalesjö, Margareta Larsson, Linda Alexandersson och Sofia Camnerin.

Till styrelsen är representanter för kollegiet och studentkår adjungerade liksom rektor. Styrelsen sammanträder cirka fyra gånger per år. Styrelsens verksamhetsberättelse finner du här.

Rektor för THS är teologie doktor Owe Kennerberg. Högskolan för mänskliga rättigheter leds av biträdande rektor fil. dr. Anne-Christine Lindvall. Teologiska högskolan Stockholms avdelning för östkyrkliga studier leds av biträdande rektor teol. dr. Michael Hjälm, och avdelningen för religionsvetenskap och teologi leds av biträdande rektor teol. dr, Sofia Camnerin. I administrationen ingår därtill studierektor, studievägledare, ekonomiansvarig, informationsansvarig och kursadministratör.

Organisationsschema hittar du här.