Högskolan får nytt övergripande namn

Högskolan får nytt övergripande namn

Högskolan växer, omorganiseras och får nytt namn.

2018-05-21

Det har länge funnits ett önskemål om ett nytt övergripande namn på högskolan, som inte är specifikt knutet till bara en del av den utbildning som bedrivs vid högskolan. Efter att under en längre tid ha utrett frågan beslutade högskolans styrelse i januari 2018 att hos Bolagsverket ansöka om att få heta Enskilda Högskolan Stockholm (EHS), vilket beviljades i mars. Namnet är naturligt på så sätt att vi ligger i Stockholm och är en så kallad enskild utbildningsanordnare i högskolesverige.

I och med Bolagverkets beslut har namnet redan ändras på flera håll, som hos myndigheter, banker och försäkringsbolag. Under de närmaste månaderna kommer det nya namnet att successivt dyka upp i allt fler sammanhang. 

I slutet av augusti kommer namnet att ändras i det nationella systemet för ansökningar till högskolan (Antagning.se) och i betygsdatabasen (Ladok). 

Vi kan glädjas åt att högskolan växer och rektor kompletteras nu med tre biträdande rektorer med ansvar för var sin avdelning. Fil dr Anne-Christine Lindvall blir biträdande rektor med ansvar för för kandidat- och masterutbildningarna i mänskliga rättigheter. Teol dr Sofia Camnerin blir biträdande rektor med ansvar för de kandidat- och masterprogram vi haft i teologi sedan många år. Teol dr Michael Hjälm blir biträdande rektor med ansvar för de östkyrkliga kandidat- och masterprogram som startade 2016.  

Teologiska högskolan Stockholm (THS) blir nu gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) blir benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter. 

 

Owe Kennerberg
Rektor

Mer om namnbytet:
Rektor skriver om namnbytet i högskolans blogg. Läs inlägget här >
 
Enskilda Högskolan Stockholm

Det nya övergripande namnet på högskolan blir Enskilda Högskolan Stockholm.

Teologiska högskolan Stockholm (THS) blir gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) blir benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter. 

Teologiska högskolan Stockholm
Högskolan för mänskliga rättigheter