Donation och ny forskarskola

Donation och ny forskarskola

Kungsholms Baptistförsamling har donerat 5 miljoner kronor till Teologiska högskolan Stockholm (THS). Donationen ska gå till en forskarskola med inriktning på ”Kyrka i samtid”.

1 mars 2017

–    Vi vill starta ett seminarium där forskare, studenter och doktorander kommer samman för att undersöka och reflektera kring frågor som är viktiga för kyrkans framtid, säger högskolans rektor Owe Kennerberg. Vi tror att en sådan miljö kan vara en kreativ och viktig mötesplats för akademi och kyrka i den omvälvande tid som vi lever i.   

THS fick doktorsexamen 2016 och har sedan tidigare en forskarskola i Systematisk teologi tillsammans med Stockholms stift och Åbo Akademi, och är på väg att starta en forskarutbildning i Bibelvetenskap. ”Kyrka i samtid” kommer vara ett högre seminarium i Praktisk teologi, och här betonas närheten till kyrkornas verklighet starkt.

–    Ibland har idealet inom akademin varit att forskaren ska stå så långt ifrån det hon studerar som möjligt, men denna syn har idag förändrats. Vi tror att det både är enklare att samla information om och analysera ett sammanhang om man finns nära det. Vi har goda erfarenheter av detta från vår forskarskola i Systematisk teologi med Stockholms stift, och därför vill vi driva även denna forskarskola i samverkan med kyrkor, samfund och andra intresserade aktörer, säger Joel Halldorf som kommer att leda forskarskolan tillsammans med ett kollegium.

Den nya forskarskolan planeras komma igång 2018, och det pågår samtal med såväl Equmeniakyrkan och andra samfund, som stift och enheter inom Svenska kyrkan.

–    Vi lever idag mitt uppe i ett epokskifte, och det är viktigt att kyrkorna och akademin samarbetar och gör det arbete som krävs för att bättre förstå de utmaningar vi står inför, säger Sune Fahlgren som ingår i ledningen av seminariet. Det handlar om frågor kring migration och integration, digitalisering och ny teknik, eller politiska trender som populism och nationalism. Vi vill att THS ska vara en högskola som finns nära och beforskar den verklighet som våra studenter snart ska arbeta i – oavsett om de planerar att bli pastorer, präster, journalister eller vill arbeta med mänskliga rättigheter.