Marianne Källberg

Marianne Källberg

Marianne Källberg

Studierektor, Studievägledare teologi/religionsvetenskap, pastor i Equmeniakyrkan
studierektor@ehs.se
08-564 357 03

Studierektor, teol. kand.

Jag är pastor i Svenska Baptistsamfundet sedan 1990. Jag arbetade som pastor fram till 2000. Därefter har jag haft administrativa tjänster, först i Baptistsamfundet och därefter i Norrmalms Baptistförsamling, till 2010.

Efter att jag lämnat pastorstjänsten studerade jag på deltid vid THS och fick min teologie kandidatexamen härifrån våren 2001. Jag varit engagerad i utbildningsfrågor inom Baptistsamfundet och har suttit i THS styrelse från 1998 till 2005. Jag har även arbetat med fortbildningsfrågor och under ett läsår varit kontaktperson för Baptistsamfundets pastorskandidater på THS. 

Mina uppgifter som studierektor är bland annat studierådgivning, kursadministration och antagning av studenter i det teologiska programmet men också sådant som redovisning till myndigheter och statistik. Välkommen att ta kontakt med mig om du funderar på att läsa teologi på THS eller om du redan läser här.