Forskning

Forskning

En omfattande forskningsverksamhet bedrivs vid EHS inom högskolans bägge verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga rättigheter
  • De allra flesta lärare på EHS är disputerade och har utrymme att inom sina tjänster bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • EHS erbjuder forskarutbildning i olika ämnen, dels i samverkan med andra institutioner, dels i egen regi, sedan regeringen hösten 2016 beslutat ge EHS rätt att utfärda doktorsexamen
  • Forskning bedrivs både individuellt och i form av bredare samarbeten över flera år
  • EHS forskare är regelbundet involverade i större projekt med finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor
  • EHS åtar sig olika forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och undervisningsverksamhet, för olika beställare
  • EHS ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och Nordplus, och har internationella kontakter som även innefattar forskningssamarbeten
  • Forskningen vid EHS publiceras vanligtvis som artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller i monografier. En del forskning finns tillgänglig i EHS skriftserie, Studia Theologica Holmiensia, se publikationslista.

För mer information om olika forskningsprojekt, se respektive ämne i menyn.

För närmare information om enskilda lärares forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor under respektive ämne eller under KONTAKT.

Vil du stödja forskning vid EHS? Läs mer här.

Bokrelease

Bokrelease

Välkommen till bokrelease av boken "Smuts, skam, status - perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken". Torsdag 22 november i Immanuelskyrkan. Läs mer här!

Forskarutbildning

Forskarutbildning

THS erbjuder forskarutbildning i bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria samt östkyrkliga studier.

Ny bok av Petra Carlsson Redell

Ny bok av Petra Carlsson Redell

"No theologically-minded individual can read this work and walk away unchanged." Colby Dickinson, Loyola University Chicago

"Godis för kropp och själ"

"Godis för kropp och själ"

Doktorsavhandling i religionssociologi av Anneli Winell, lärare vid EHS: "Godis för kropp och själ" - Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar.

Symposium - Kyrka och civilsamhälle

Symposium - Kyrka och civilsamhälle

Enskilda Högskolan Stockholm. Fredag 30 november 2018. kl 10.00-15.00