Torsdag 15 november 2018

Välkommen att besöka Enskilda Högskolans seminarier på MR-dagarna!

Högskolan för mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan Stockholm medverkar i Mänskliga rättighetsdagarna 2018.

Plats: Stockholmsmässan
www.mrdagarna.nu

MR-dagarna 2018 Stockholm

 

32. Vad innebär försoning – och hur kan vi arbeta med den?

Moderator: Sofia Walan
Paneldeltagare: Cecilia Melder, Karen Brounéus, Åsa Erba-Stenhammar

Torsdag 15 nov, 15:00-16:00. Plats: Presscenter

Arrangörer: Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

I rättighetssammanhang hänförs ofta begreppet försoning till fredsbyggande efter krig. Men försoning kan också vara en viktig del för att förebygga krig i stor skala, i bostadsområden eller våld mellan individer. Genom försoning kan människor befrias från skuld och förtryck – men försoning kan också upplevas som en påtryckning utifrån som kan vara problematisk. Vad innebär det att arbeta konstruktivt med försoning mellan och inom länder, i bostadsområden och inom familjer? Finns det en falsk försoning som bör undvikas? Ett samtal om försoningens innebörd, möjligheter och faror. 

https://invitepeople.com/public/seminars/9620

 

38. Den våldsamma tryggheten

Moderator: Anna Lindman
Paneldeltagare: Li Jansson, Sam Sundberg, Susanne Wigorts Yngvesson

Torsdag 15 nov, 16:30-17:30. Plats: T6

Arrangörer: Enskilda Högskolan Stockholm - Högskolan för mänskliga rättigheter (tidigare Teologiska högskolan Stockholm), Studieförbundet Bilda

I spåren av ”kriget mot terrorismen” har vi fått politiska löften om ökad säkerhet och trygghet på både internationella och nationella arenor. Det talas om människors rädslor, hoten från omvärlden och demokratins kris – och ”trygghet” lanseras som lösningen. Men till vilket pris? När övergår denna trygghet till att bli en form av mjukt våld där människor påtvingas att avstå sina rättigheter? Om priset för trygghet är begränsningar av vissa rättigheter och friheter genom ökad övervakning, dataregister och förebyggande säkerhet, hur förhåller vi oss till det ur rättighetsperspektiv?

https://invitepeople.com/public/seminars/9616