Tisdag 13 november 2018

 

ANDLIGT FORUM

Tisdag 13/11, kl 10.00, sal 219

Fredrik Heiding, S.J. Jesuitpater, studentpräst
"Ignatius andliga övningar"

 Fredrik Heiding

Andligt forum är en del av Equmeniakyrkans pastorsutbildning vid THS men kan även följas av andra intresserade.

Höstterminen 2018 är temat: "Ignatiansk vägledningstradition".